A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Sự lưu hành của virus gây bệnh máu truyền nhiễm ở Gà (CIAV) tại Hà Nội và vùng phụ cận

Sự lưu hành của virus gây bệnh máu truyền nhiễm ở Gà (CIAV) tại Hà Nội và vùng phụ cận

Sự lưu hành của virus gây bệnh máu truyền nhiễm ở Gà (CIAV) tại Hà Nội và vùng phụ cận

 • Nhan đề :
 • Sự lưu hành của virus gây bệnh máu truyền nhiễm ở Gà (CIAV) tại Hà Nội và vùng phụ cận
 • Tác giả :
 • Đào Đoan Trang;Cao Thị Bích Phượng;Vũ Thị Ngọc
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Virus gây bệnh thiếu máu truyền nhiễm,Lưu hành,Hà Nội,Vùng phụ cận
 • Số trang :
 • tr.36 - 45
Tải file tóm tắt Sự lưu hành của virus gây bệnh máu truyền nhiễm ở Gà (CIAV) tại Hà Nội và vùng phụ cận

File Tóm tắt

Online: 146
Lượt truy cập: 7,748,172
Số lượt tải: 1,783,052
})