A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Sự suy giảm trong L2 của nghiệm yếu cho phương trình Navier-Stokes

Sự suy giảm trong L2 của nghiệm yếu cho phương trình Navier-Stokes

Sự suy giảm trong L2 của nghiệm yếu cho phương trình Navier-Stokes

 • Nhan đề :
 • Sự suy giảm trong L2 của nghiệm yếu cho phương trình Navier-Stokes
 • Tác giả :
 • Hoàng Thành
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Sư phạm
 • Từ khóa :
 • Số trang :
 • 54 tr.
Tải file tóm tắt Sự suy giảm trong L2 của nghiệm yếu cho phương trình Navier-Stokes

File Tóm tắt

Online: 185
Lượt truy cập: 11,509,542
Số lượt tải: 1,836,210
})