A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Sự tham gia của người dân vào dự án giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc – giai đoạn 2: Trường hợp xã Sính Phình, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên

Sự tham gia của người dân vào dự án giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc – giai đoạn 2: Trường hợp xã Sính Phình, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên

Sự tham gia của người dân vào dự án giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc – giai đoạn 2: Trường hợp xã Sính Phình, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên

 • Nhan đề :
 • Sự tham gia của người dân vào dự án giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc – giai đoạn 2: Trường hợp xã Sính Phình, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên
 • Tác giả :
 • Đỗ Thị Nhài;Bạch Văn Thủy;Trần Nguyên Thành
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Giảm nghèo,Sự tham gia,Sự tham gia của người dân,Dự án giảm nghèo,Miền núi phía Bắc
 • Số trang :
 • tr. 871-880
Tải file tóm tắt Sự tham gia của người dân vào dự án giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc – giai đoạn 2: Trường hợp xã Sính Phình, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên

File Tóm tắt

Online: 98
Lượt truy cập: 9,562,627
Số lượt tải: 1,811,560
})