A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu: Phản ứng chính sách của một số nước và bài học cho Việt Nam

Tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu: Phản ứng chính sách của một số nước và bài học cho Việt Nam

Tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu: Phản ứng chính sách của một số nước và bài học cho Việt Nam

 • Nhan đề :
 • Tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu: Phản ứng chính sách của một số nước và bài học cho Việt Nam
 • Tác giả :
 • Lưu Ngọc Trịnh
 • Năm xuất bản :
 • 2015
 • Nhà Xuất bản :
 • Khoa học xã hội
 • Từ khóa :
 • Biến đổi khí hậu;Tác động
 • Số trang :
 • 367 tr.
Tải file tóm tắt Tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu: Phản ứng chính sách của một số nước và bài học cho Việt Nam

File Tóm tắt

Online: 129
Lượt truy cập: 7,215,957
Số lượt tải: 1,787,938
})