A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Tác động của tỷ giá đến thương mại song phương của Việt Nam với Trung Quốc, Mỹ và Nhật Bản: nhìn từ góc độ ngành

Tác động của tỷ giá đến thương mại song phương của Việt Nam với Trung Quốc, Mỹ và Nhật Bản: nhìn từ góc độ ngành

Tác động của tỷ giá đến thương mại song phương của Việt Nam với Trung Quốc, Mỹ và Nhật Bản: nhìn từ góc độ ngành

 • Nhan đề :
 • Tác động của tỷ giá đến thương mại song phương của Việt Nam với Trung Quốc, Mỹ và Nhật Bản: nhìn từ góc độ ngành
 • Tác giả :
 • Trần Thị Hà
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kinh tế Quốc dân
 • Từ khóa :
 • Quan hệ thương mại,Tỷ giá,Viêt Nam,Trung Quốc,Mỹ,Nhật bản
 • Số trang :
 • 180 tr.
Tải file tóm tắt Tác động của tỷ giá đến thương mại song phương của Việt Nam với Trung Quốc, Mỹ và Nhật Bản: nhìn từ góc độ ngành

File Tóm tắt

Online: 567
Lượt truy cập: 13,500,977
Số lượt tải: 1,925,848
})