A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Tác động của vốn đầu tư đến kết quả sản xuất chè trên địa bàn tỉnh Lai Châu, Việt Nam

Tác động của vốn đầu tư đến kết quả sản xuất chè trên địa bàn tỉnh Lai Châu, Việt Nam

Tác động của vốn đầu tư đến kết quả sản xuất chè trên địa bàn tỉnh Lai Châu, Việt Nam

 • Nhan đề :
 • Tác động của vốn đầu tư đến kết quả sản xuất chè trên địa bàn tỉnh Lai Châu, Việt Nam
 • Tác giả :
 • Dương Hoài An;Trần Thị Lan;Trần Việt Dũng;Nguyễn Đức Thu
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Vốn đầu tư,Chè,Sản xuất,Năng suất,Lai Châu,Việt Nam
 • Số trang :
 • tr. 54-58
Tải file tóm tắt Tác động của vốn đầu tư đến kết quả sản xuất chè trên địa bàn tỉnh Lai Châu, Việt Nam

File Tóm tắt

Online: 152
Lượt truy cập: 8,351,435
Số lượt tải: 1,793,528
})