A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Tác dụng hạ glucose huyết của dịch chiết lá đắng Vernonia amygdalina Del trên chuột nhắt trắng

Tác dụng hạ glucose huyết của dịch chiết lá đắng Vernonia amygdalina Del trên chuột nhắt trắng

Tác dụng hạ glucose huyết của dịch chiết lá đắng Vernonia amygdalina Del trên chuột nhắt trắng

 • Nhan đề :
 • Tác dụng hạ glucose huyết của dịch chiết lá đắng Vernonia amygdalina Del trên chuột nhắt trắng
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Hồng Hạn;Đoàn Thanh Hiếu;Trần Thị Hồng
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Dịch chiết ethanol,Lá đắng,Chuột nhắt trắng,Alloxan,Insulin
 • Số trang :
 • tr. 144-149
Tải file tóm tắt Tác dụng hạ glucose huyết của dịch chiết lá đắng Vernonia amygdalina Del trên chuột nhắt trắng

File Tóm tắt

Online: 199
Lượt truy cập: 10,711,158
Số lượt tải: 1,827,922
})