A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Tài trợ xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Ninh

Tài trợ xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Ninh

Tài trợ xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Ninh

 • Nhan đề :
 • Tài trợ xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Ninh
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thanh Toàn
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh
 • Từ khóa :
 • Xuất nhập khẩu,Tài trợ,Doanh nghiệp,Vốn đấu tư trực tiếp nước ngoài,Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương,Bắc Ninh
 • Số trang :
 • 97 tr.
Tải file tóm tắt Tài trợ xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Ninh

File Tóm tắt

Online: 307
Lượt truy cập: 7,366,982
Số lượt tải: 1,777,139
})