A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Tăng cường kiểm soát Chi ngân sách qua kho bạc Nhà nước huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

Tăng cường kiểm soát Chi ngân sách qua kho bạc Nhà nước huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

Tăng cường kiểm soát Chi ngân sách qua kho bạc Nhà nước huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

 • Nhan đề :
 • Tăng cường kiểm soát Chi ngân sách qua kho bạc Nhà nước huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương
 • Tác giả :
 • Phạm Thị Thúy
 • Năm xuất bản :
 • 2016
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh
 • Từ khóa :
 • Ngân sách,Kiểm soát,Kho bạc Nhà nước,Cẩm Giàng,Hải Dương
 • Số trang :
 • 121 tr.
Tải file tóm tắt Tăng cường kiểm soát Chi ngân sách qua kho bạc Nhà nước huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

File Tóm tắt

Online: 85
Lượt truy cập: 9,576,884
Số lượt tải: 1,811,953
})