A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Tăng cường phối hợp cung cấp thông tin cho HĐND trong giám sát và quyết định dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản của các địa phương thông qua hoạt động kiểm toán

Tăng cường phối hợp cung cấp thông tin cho HĐND trong giám sát và quyết định dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản của các địa phương thông qua hoạt động kiểm toán

Tăng cường phối hợp cung cấp thông tin cho HĐND trong giám sát và quyết định dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản của các địa phương thông qua hoạt động kiểm toán

 • Nhan đề :
 • Tăng cường phối hợp cung cấp thông tin cho HĐND trong giám sát và quyết định dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản của các địa phương thông qua hoạt động kiểm toán
 • Tác giả :
 • Trần Trung Hiếu
 • Năm xuất bản :
 • 2009
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Xây dựng cơ bản,Địa phương,Giám sát,Dự toán,Kiểm toán
 • Số trang :
 • tr. 13-17
Tải file tóm tắt Tăng cường phối hợp cung cấp thông tin cho HĐND trong giám sát và quyết định dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản của các địa phương thông qua hoạt động kiểm toán

File Tóm tắt

Online: 133
Lượt truy cập: 5,757,763
Số lượt tải: 1,739,667