A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Tăng cường quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Tăng cường quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Tăng cường quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

 • Nhan đề :
 • Tăng cường quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
 • Tác giả :
 • Nguyễn Mạnh Quý
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh
 • Từ khóa :
 • Doanh nghiệp,Vốn FDI,Quản lý nhà nước,Phú Thọ
 • Số trang :
 • 109 tr.
Tải file tóm tắt Tăng cường quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

File Tóm tắt

Online: 148
Lượt truy cập: 8,351,435
Số lượt tải: 1,793,528
})