A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Tăng cường quản lý tài chính tại Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên

Tăng cường quản lý tài chính tại Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên

Tăng cường quản lý tài chính tại Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Tăng cường quản lý tài chính tại Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Vũ Thị Hoàng Yến
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh
 • Từ khóa :
 • Tài chính,Quản lý,Nhà xuất bản,Đại học Thái Nguyên
 • Số trang :
 • 95 tr.
Tải file tóm tắt Tăng cường quản lý tài chính tại Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 171
Lượt truy cập: 8,138,579
Số lượt tải: 1,791,317
})