A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Tăng cường quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Tăng cường quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Tăng cường quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

 • Nhan đề :
 • Tăng cường quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
 • Tác giả :
 • Phạm Xuân Trường
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh
 • Từ khóa :
 • Vốn đầu tư,Xây dựng cơ bản,Ngân sách nhà nước,Quản lý
 • Số trang :
 • 107 tr.
Tải file tóm tắt Tăng cường quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

File Tóm tắt

Online: 395
Lượt truy cập: 7,366,982
Số lượt tải: 1,777,139
})