A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Tăng trưởng xanh tại Việt Nam - góc nhìn từ tác động năng lượng và tăng trưởng kinh tế đến khí thải các - bon - bằng chứng toàn diện từ phương pháp ARDL

Tăng trưởng xanh tại Việt Nam - góc nhìn từ tác động năng lượng và tăng trưởng kinh tế đến khí thải các - bon - bằng chứng toàn diện từ phương pháp ARDL

Tăng trưởng xanh tại Việt Nam - góc nhìn từ tác động năng lượng và tăng trưởng kinh tế đến khí thải các - bon - bằng chứng toàn diện từ phương pháp ARDL

 • Nhan đề :
 • Tăng trưởng xanh tại Việt Nam - góc nhìn từ tác động năng lượng và tăng trưởng kinh tế đến khí thải các - bon - bằng chứng toàn diện từ phương pháp ARDL
 • Tác giả :
 • Trần Văn Nguyện;Vũ Việt Linh
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Tăng trưởng xanh,Năng lượng,Tăng trưởng kinh tế,Khí thải các - bon,Phương pháp ARDL
 • Số trang :
 • tr. 38-44
Tải file tóm tắt Tăng trưởng xanh tại Việt Nam - góc nhìn từ tác động năng lượng và tăng trưởng kinh tế đến khí thải các - bon - bằng chứng toàn diện từ phương pháp ARDL

File Tóm tắt

Online: 151
Lượt truy cập: 8,351,435
Số lượt tải: 1,793,528
})