A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Tạo việc làm cho lao động dân tộc thiểu số qua các hoạt động phát triển kinh tế tại xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn

Tạo việc làm cho lao động dân tộc thiểu số qua các hoạt động phát triển kinh tế tại xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn

Tạo việc làm cho lao động dân tộc thiểu số qua các hoạt động phát triển kinh tế tại xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn

 • Nhan đề :
 • Tạo việc làm cho lao động dân tộc thiểu số qua các hoạt động phát triển kinh tế tại xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
 • Tác giả :
 • Nguyễn Phương Đại;Nguyễn Tiên Phong;Đỗ Đức Quang;Nguyễn Huy Ngọc
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Việc làm,Lao động,Dân tộc thiểu số,Phát triển kinh tế,Quốc Khánh,Tràng Định,Lạng Sơn
 • Số trang :
 • tr. 32-39
Tải file tóm tắt Tạo việc làm cho lao động dân tộc thiểu số qua các hoạt động phát triển kinh tế tại xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn

File Tóm tắt

Online: 182
Lượt truy cập: 10,344,405
Số lượt tải: 1,824,391
})