A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Thay đổi thực hành tự chăm sóc của người bệnh suy tim mạn tại khoa Nội Tim mạch, bệnh việc Đa khoa tỉnh Nam Định

Thay đổi thực hành tự chăm sóc của người bệnh suy tim mạn tại khoa Nội Tim mạch, bệnh việc Đa khoa tỉnh Nam Định

Thay đổi thực hành tự chăm sóc của người bệnh suy tim mạn tại khoa Nội Tim mạch, bệnh việc Đa khoa tỉnh Nam Định

 • Nhan đề :
 • Thay đổi thực hành tự chăm sóc của người bệnh suy tim mạn tại khoa Nội Tim mạch, bệnh việc Đa khoa tỉnh Nam Định
 • Tác giả :
 • Phạm Thị Hồng Nhung;Ngô Huy Hoàng
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Tự chăm sóc,Suy tim mạn,Bệnh nhân,Kiến thức,Thực hành
 • Số trang :
 • tr. 16-25
Tải file tóm tắt Thay đổi thực hành tự chăm sóc của người bệnh suy tim mạn tại khoa Nội Tim mạch, bệnh việc Đa khoa tỉnh Nam Định

File Tóm tắt

Online: 79
Lượt truy cập: 9,805,362
Số lượt tải: 1,819,422
})