A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

The African food crisis: lessons from the Asian green revolution

The African food crisis: lessons from the Asian green revolution

The African food crisis: lessons from the Asian green revolution

 • Nhan đề :
 • The African food crisis: lessons from the Asian green revolution
 • Tác giả :
 • G. Djurfeldt
 • Năm xuất bản :
 • 2005
 • Nhà Xuất bản :
 • Publishing
 • Từ khóa :
 • Agriculture;Food supply
 • Số trang :
 • 281 p.
Tải file tóm tắt The African food crisis: lessons from the Asian green revolution

File Tóm tắt

Online: 230
Lượt truy cập: 7,209,219
Số lượt tải: 1,787,911
})