A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

The effect of corporate social responsibility disclosure on corporate financial performance: evidence from Vietnam large listed firms = Tác động của việc báo cáo trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đến kết quả hoạt động tài chính: dẫn chứng từ các công ty niêm yết lớn tại Việt Nam

The effect of corporate social responsibility disclosure on corporate financial performance: evidence from Vietnam large listed firms = Tác động của việc báo cáo trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đến kết quả hoạt động tài chính: dẫn chứng từ các công ty niêm yết lớn tại Việt Nam

The effect of corporate social responsibility disclosure on corporate financial performance: evidence from Vietnam large listed firms = Tác động của việc báo cáo trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đến kết quả hoạt động tài chính: dẫn chứng từ các công ty niêm yết lớn tại Việt Nam

 • Nhan đề :
 • The effect of corporate social responsibility disclosure on corporate financial performance: evidence from Vietnam large listed firms = Tác động của việc báo cáo trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đến kết quả hoạt động tài chính: dẫn chứng từ các công ty niêm yết lớn tại Việt Nam
 • Tác giả :
 • Dương Thị Thu Thảo
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Oulu
 • Từ khóa :
 • Tài chính,Trách nhiệm xã hội,Báo cáo
 • Số trang :
 • 98 tr.
Tải file tóm tắt The effect of corporate social responsibility disclosure on corporate financial performance: evidence from Vietnam large listed firms = Tác động của việc báo cáo trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đến kết quả hoạt động tài chính: dẫn chứng từ các công ty niêm yết lớn tại Việt Nam

File Tóm tắt

Online: 116
Lượt truy cập: 9,399,749
Số lượt tải: 1,806,613
})