A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

The open organization: igniting passion and performance

The open organization: igniting passion and performance

The open organization: igniting passion and performance

 • Nhan đề :
 • The open organization: igniting passion and performance
 • Tác giả :
 • Jim Whitehurst
 • Năm xuất bản :
 • 2015
 • Nhà Xuất bản :
 • Harvard Business Review
 • Từ khóa :
 • Số trang :
 • 249 tr.
Tải file tóm tắt The open organization: igniting passion and performance

File Tóm tắt

Online: 88
Lượt truy cập: 9,581,328
Số lượt tải: 1,812,033
})