A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Thiết kế bộ điều khiển mờ cho hệ thống nâng từ trong phòng thí nghiệm

Thiết kế bộ điều khiển mờ cho hệ thống nâng từ trong phòng thí nghiệm

Thiết kế bộ điều khiển mờ cho hệ thống nâng từ trong phòng thí nghiệm

 • Nhan đề :
 • Thiết kế bộ điều khiển mờ cho hệ thống nâng từ trong phòng thí nghiệm
 • Tác giả :
 • Nam,Nguyễn Hoài
 • Năm xuất bản :
 • 2015
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Điều khiển mờ,Hệ thống nâng từ,Điều khiển PID,Vi điều khiển
 • Số trang :
 • tr.201-205
Tải file tóm tắt Thiết kế bộ điều khiển mờ cho hệ thống nâng từ trong phòng thí nghiệm

File Tóm tắt

Online: 115
Lượt truy cập: 5,303,844
Số lượt tải: 1,710,000