A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Thiết kế bộ trộn tần chống nhiễu ảnh ứng dụng cho mô - đun thu phát băng tần X

Thiết kế bộ trộn tần chống nhiễu ảnh ứng dụng cho mô - đun thu phát băng tần X

Thiết kế bộ trộn tần chống nhiễu ảnh ứng dụng cho mô - đun thu phát băng tần X

 • Nhan đề :
 • Thiết kế bộ trộn tần chống nhiễu ảnh ứng dụng cho mô - đun thu phát băng tần X
 • Tác giả :
 • Phạm Cao Đại
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Bộ trộn tần chống nhiễu ảnh - IRM,Băng tần X,Tỷ số chống nhiễu ảnh - IRR,Bộ cộng lai 90 độ cấu trúc 2 tầng,Bộ suy hao số - DSA
 • Số trang :
 • tr. 3-10
Tải file tóm tắt Thiết kế bộ trộn tần chống nhiễu ảnh ứng dụng cho mô - đun thu phát băng tần X

File Tóm tắt

Online: 480
Lượt truy cập: 13,500,977
Số lượt tải: 1,925,849
})