A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Thiết kế bộ truyền cycloid sử dụng trong công nghiệp theo phương pháp tiếp cận kỹ thuật ngược

Thiết kế bộ truyền cycloid sử dụng trong công nghiệp theo phương pháp tiếp cận kỹ thuật ngược

Thiết kế bộ truyền cycloid sử dụng trong công nghiệp theo phương pháp tiếp cận kỹ thuật ngược

 • Nhan đề :
 • Thiết kế bộ truyền cycloid sử dụng trong công nghiệp theo phương pháp tiếp cận kỹ thuật ngược
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thanh Tú;Bành Tiến Long;Lê Thanh Sơn
 • Năm xuất bản :
 • 2016
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Trục vít Cycloid,Thiết kế ngược,Độ chính xác,Độ kín khít,Hiệu suất
 • Số trang :
 • tr. 18-21
Tải file tóm tắt Thiết kế bộ truyền cycloid sử dụng trong công nghiệp theo phương pháp tiếp cận kỹ thuật ngược

File Tóm tắt

Online: 207
Lượt truy cập: 10,301,699
Số lượt tải: 1,824,126
})