A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Thiết kế cơ cấu cam cần đẩy đáy con lăn với sự trợ giúp của máy tính khi kể đến các yêu cầu về động học và động lực học

Thiết kế cơ cấu cam cần đẩy đáy con lăn với sự trợ giúp của máy tính khi kể đến các yêu cầu về động học và động lực học

Thiết kế cơ cấu cam cần đẩy đáy con lăn với sự trợ giúp của máy tính khi kể đến các yêu cầu về động học và động lực học

 • Nhan đề :
 • Thiết kế cơ cấu cam cần đẩy đáy con lăn với sự trợ giúp của máy tính khi kể đến các yêu cầu về động học và động lực học
 • Tác giả :
 • Trần Minh Quang;Nguyễn Quang Hưng
 • Năm xuất bản :
 • 2015
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Biên dạng cam,Thiết kế cam,Tổng hợp,Cam cần đẩy,Phân tích phần tử hữu hạn
 • Số trang :
 • tr.125-130
Tải file tóm tắt Thiết kế cơ cấu cam cần đẩy đáy con lăn với sự trợ giúp của máy tính khi kể đến các yêu cầu về động học và động lực học

File Tóm tắt

Online: 187
Lượt truy cập: 7,797,748
Số lượt tải: 1,783,634
})