A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Thiết kế thử nghiệm anten vi dải phân cực tuyến tính và phân cực tròn

Thiết kế thử nghiệm anten vi dải phân cực tuyến tính và phân cực tròn

Thiết kế thử nghiệm anten vi dải phân cực tuyến tính và phân cực tròn

 • Nhan đề :
 • Thiết kế thử nghiệm anten vi dải phân cực tuyến tính và phân cực tròn
 • Tác giả :
 • Hoàng Văn Thực;Trịnh Thị Diệp;Nguyễn Thị Ngân
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Anten vi dải,Phân cực tuyến tính,Phân cực tròn,Băng tần,Phần mềm HFSS
 • Số trang :
 • tr. 109-114
Tải file tóm tắt Thiết kế thử nghiệm anten vi dải phân cực tuyến tính và phân cực tròn

File Tóm tắt

Online: 420
Lượt truy cập: 10,288,636
Số lượt tải: 1,823,992
})