A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Thiết kế tối ưu tấm composite có gân tăng cường xung quanh

Thiết kế tối ưu tấm composite có gân tăng cường xung quanh

Thiết kế tối ưu tấm composite có gân tăng cường xung quanh

 • Nhan đề :
 • Thiết kế tối ưu tấm composite có gân tăng cường xung quanh
 • Tác giả :
 • Đoàn Trắc Luật
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Tấm Composite,Tải trọng,ứng suất,Thiết kế,Khối lượng
 • Số trang :
 • tr. 73-76
Tải file tóm tắt Thiết kế tối ưu tấm composite có gân tăng cường xung quanh

File Tóm tắt

Online: 422
Lượt truy cập: 10,315,122
Số lượt tải: 1,824,158
})