A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Thiết kế tour du lịch tại vùng Công viên địa chất non nước Cao Bằng

Thiết kế tour du lịch tại vùng Công viên địa chất non nước Cao Bằng

Thiết kế tour du lịch tại vùng Công viên địa chất non nước Cao Bằng

 • Nhan đề :
 • Thiết kế tour du lịch tại vùng Công viên địa chất non nước Cao Bằng
 • Tác giả :
 • Vũ Ngọc Duy
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh
 • Từ khóa :
 • Tour du lịch,Công viên địa chất non nước,Cao Bằng
 • Số trang :
 • 104 tr.
Tải file tóm tắt Thiết kế tour du lịch tại vùng Công viên địa chất non nước Cao Bằng

File Tóm tắt

Online: 186
Lượt truy cập: 11,157,770
Số lượt tải: 1,832,790
})