A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Thiết kế và chế tạo hệ thống điều khiển cánh tay máy với mục đích giáo dục và đào tạo sử dụng arduino uno

Thiết kế và chế tạo hệ thống điều khiển cánh tay máy với mục đích giáo dục và đào tạo sử dụng arduino uno

Thiết kế và chế tạo hệ thống điều khiển cánh tay máy với mục đích giáo dục và đào tạo sử dụng arduino uno

 • Nhan đề :
 • Thiết kế và chế tạo hệ thống điều khiển cánh tay máy với mục đích giáo dục và đào tạo sử dụng arduino uno
 • Tác giả :
 • Nguyễn Hoài Nam;Nguyễn Quang Minh
 • Năm xuất bản :
 • 2015
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Điều khiển PID,Arduino,Cánh tay máy,Vi điều khiển
 • Số trang :
 • tr.163-167
Tải file tóm tắt Thiết kế và chế tạo hệ thống điều khiển cánh tay máy với mục đích giáo dục và đào tạo sử dụng arduino uno

File Tóm tắt

Online: 193
Lượt truy cập: 9,860,405
Số lượt tải: 1,820,206
})