A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Thiết kế và chế tạo hệ thống điều khiển cánh tay máy với mục đích giáo dục và đào tạo sử dụng arduino uno

Thiết kế và chế tạo hệ thống điều khiển cánh tay máy với mục đích giáo dục và đào tạo sử dụng arduino uno

Thiết kế và chế tạo hệ thống điều khiển cánh tay máy với mục đích giáo dục và đào tạo sử dụng arduino uno

 • Nhan đề :
 • Thiết kế và chế tạo hệ thống điều khiển cánh tay máy với mục đích giáo dục và đào tạo sử dụng arduino uno
 • Tác giả :
 • Nam,Nguyễn Hoài; Minh,Nguyễn Quang
 • Năm xuất bản :
 • 2015
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Điều khiển PID,Arduino,Cánh tay máy,Vi điều khiển
 • Số trang :
 • tr.163-167
Tải file tóm tắt Thiết kế và chế tạo hệ thống điều khiển cánh tay máy với mục đích giáo dục và đào tạo sử dụng arduino uno

File Tóm tắt

Online: 68
Lượt truy cập: 5,560,318
Số lượt tải: 1,722,823