A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Thu hút FDI vào Việt Nam - Cơ hội và thách thức

Thu hút FDI vào Việt Nam - Cơ hội và thách thức

Thu hút FDI vào Việt Nam - Cơ hội và thách thức

 • Nhan đề :
 • Thu hút FDI vào Việt Nam - Cơ hội và thách thức
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Thanh Thủy;Đỗ Năng Thắng
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI),FTA,Cơ hội,Thách thức
 • Số trang :
 • tr. 7-12
Tải file tóm tắt Thu hút FDI vào Việt Nam - Cơ hội và thách thức

File Tóm tắt

Online: 133
Lượt truy cập: 8,351,435
Số lượt tải: 1,793,528
})