A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Thực hiện công tác định canh, định cư bền vững trong giải quyết vấn đề dân tộc của tỉnh Thái Nguyên hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Thực hiện công tác định canh, định cư bền vững trong giải quyết vấn đề dân tộc của tỉnh Thái Nguyên hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Thực hiện công tác định canh, định cư bền vững trong giải quyết vấn đề dân tộc của tỉnh Thái Nguyên hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh

 • Nhan đề :
 • Thực hiện công tác định canh, định cư bền vững trong giải quyết vấn đề dân tộc của tỉnh Thái Nguyên hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Tác giả :
 • Vũ Thị Thủy
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Dân tộc thiểu số,Tư tưởng Hồ Chí Minh,Định canh,Định cư,Phát triển bền vững,Xóa đói giảm nghèo
 • Số trang :
 • tr. 3-6
Tải file tóm tắt Thực hiện công tác định canh, định cư bền vững trong giải quyết vấn đề dân tộc của tỉnh Thái Nguyên hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh

File Tóm tắt

Online: 262
Lượt truy cập: 10,244,836
Số lượt tải: 1,823,619
})