A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Thực trạng an toàn bức xạ, sức khỏe, bệnh tật của nhân viên y tế tiếp xúc với bức xạ ION hóa và hiệu quả một số giải pháp can thiệp

Thực trạng an toàn bức xạ, sức khỏe, bệnh tật của nhân viên y tế tiếp xúc với bức xạ ION hóa và hiệu quả một số giải pháp can thiệp

Thực trạng an toàn bức xạ, sức khỏe, bệnh tật của nhân viên y tế tiếp xúc với bức xạ ION hóa và hiệu quả một số giải pháp can thiệp

 • Nhan đề :
 • Thực trạng an toàn bức xạ, sức khỏe, bệnh tật của nhân viên y tế tiếp xúc với bức xạ ION hóa và hiệu quả một số giải pháp can thiệp
 • Tác giả :
 • Nguyễn Xuân Hòa
 • Năm xuất bản :
 • 2016
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Thái Nguyên
 • Từ khóa :
 • Bức xạ ion,Nhân viên y tế,Sức khỏe,Bệnh tật,Giải pháp
 • Số trang :
 • 163 tr.
Tải file tóm tắt Thực trạng an toàn bức xạ, sức khỏe, bệnh tật của nhân viên y tế tiếp xúc với bức xạ ION hóa và hiệu quả một số giải pháp can thiệp

File Tóm tắt

Online: 150
Lượt truy cập: 7,933,359
Số lượt tải: 1,786,601
})