A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Thực trạng an toàn vệ sinh thực phẩm thức ăn đường phố tại một số huyện của tỉnh Hà Giang

Thực trạng an toàn vệ sinh thực phẩm thức ăn đường phố tại một số huyện của tỉnh Hà Giang

Thực trạng an toàn vệ sinh thực phẩm thức ăn đường phố tại một số huyện của tỉnh Hà Giang

 • Nhan đề :
 • Thực trạng an toàn vệ sinh thực phẩm thức ăn đường phố tại một số huyện của tỉnh Hà Giang
 • Tác giả :
 • Lẻo Tiến Công
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Y dược
 • Từ khóa :
 • An toàn vệ sinh thực phẩm,Thức ăn đường phố,Thực trạng,Hà Giang
 • Số trang :
 • 98 tr.
Tải file tóm tắt Thực trạng an toàn vệ sinh thực phẩm thức ăn đường phố tại một số huyện của tỉnh Hà Giang

File Tóm tắt

Online: 180
Lượt truy cập: 10,614,109
Số lượt tải: 1,826,402
})