A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Thực trạng chăn nuôi lợn theo hướng an toàn thực phẩm ở huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

Thực trạng chăn nuôi lợn theo hướng an toàn thực phẩm ở huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

Thực trạng chăn nuôi lợn theo hướng an toàn thực phẩm ở huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

 • Nhan đề :
 • Thực trạng chăn nuôi lợn theo hướng an toàn thực phẩm ở huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh
 • Tác giả :
 • Nguyễn Văn Phơ;Phạm Văn Hùng;Nguyễn Thị Thu Huyền
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Chăn nuôi lợn,Dịch bệnh,An toàn thực phẩm
 • Số trang :
 • tr. 924-932
Tải file tóm tắt Thực trạng chăn nuôi lợn theo hướng an toàn thực phẩm ở huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

File Tóm tắt

Online: 164
Lượt truy cập: 12,156,849
Số lượt tải: 1,848,192
})