A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Thực trạng và giải pháp huy động nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

Thực trạng và giải pháp huy động nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

Thực trạng và giải pháp huy động nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

 • Nhan đề :
 • Thực trạng và giải pháp huy động nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai
 • Tác giả :
 • Trịnh Thị Hòa
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Nông lâm
 • Từ khóa :
 • Xây dựng nông thôn mới,Nguồn lực,Giải pháp,Thực trạng,Văn Bàn,Lào Cai
 • Số trang :
 • 110 tr.
Tải file tóm tắt Thực trạng và giải pháp huy động nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

File Tóm tắt

Online: 184
Lượt truy cập: 9,805,362
Số lượt tải: 1,819,422
})