A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất rau an toàn trên địa bàn thành phố Hà Giang

Thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất rau an toàn trên địa bàn thành phố Hà Giang

Thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất rau an toàn trên địa bàn thành phố Hà Giang

 • Nhan đề :
 • Thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất rau an toàn trên địa bàn thành phố Hà Giang
 • Tác giả :
 • Lương Thị Huệ
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Nông lâm
 • Từ khóa :
 • Rau an toàn,Sản xuất,Thực trạng,Giải pháp,Hà Giang
 • Số trang :
 • 79 tr.
Tải file tóm tắt Thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất rau an toàn trên địa bàn thành phố Hà Giang

File Tóm tắt

Online: 307
Lượt truy cập: 7,366,982
Số lượt tải: 1,777,139
})