A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến kiến thức sử dụng thuốc kháng sinh của người chăm sóc trẻ tại bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định năm 2018

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến kiến thức sử dụng thuốc kháng sinh của người chăm sóc trẻ tại bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định năm 2018

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến kiến thức sử dụng thuốc kháng sinh của người chăm sóc trẻ tại bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định năm 2018

 • Nhan đề :
 • Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến kiến thức sử dụng thuốc kháng sinh của người chăm sóc trẻ tại bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định năm 2018
 • Tác giả :
 • Võ Thị Thu Hương;Vũ Hồng Nhung;Nguyễn Hữu Đức;Ngô Minh Quang
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Thuốc kháng sinh,Sử dụng thuốc,Người chăm sóc,Kiến thức,Trẻ em,Yếu tố liên quan
 • Số trang :
 • tr. 52-60
Tải file tóm tắt Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến kiến thức sử dụng thuốc kháng sinh của người chăm sóc trẻ tại bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định năm 2018

File Tóm tắt

Online: 120
Lượt truy cập: 9,805,362
Số lượt tải: 1,819,428
})