A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Tiếp tục chuyển giao các công việc quản lý nhà nước về kiểm toán cho các hội nghề nghiệp về kế toán, kiểm toán với việc góp phần hoàn thiện cơ chế kiểm soát chất lượng dịch vụ kế toán, kiểm toán

Tiếp tục chuyển giao các công việc quản lý nhà nước về kiểm toán cho các hội nghề nghiệp về kế toán, kiểm toán với việc góp phần hoàn thiện cơ chế kiểm soát chất lượng dịch vụ kế toán, kiểm toán

Tiếp tục chuyển giao các công việc quản lý nhà nước về kiểm toán cho các hội nghề nghiệp về kế toán, kiểm toán với việc góp phần hoàn thiện cơ chế kiểm soát chất lượng dịch vụ kế toán, kiểm toán

 • Nhan đề :
 • Tiếp tục chuyển giao các công việc quản lý nhà nước về kiểm toán cho các hội nghề nghiệp về kế toán, kiểm toán với việc góp phần hoàn thiện cơ chế kiểm soát chất lượng dịch vụ kế toán, kiểm toán
 • Tác giả :
 • Trần Khánh Lâm
 • Năm xuất bản :
 • 2009
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Kế toán,Kiểm toán,Hội nghề nghiệp,Kiểm soát,Chất lượng,Dịch vụ
 • Số trang :
 • tr. 53-57
Tải file tóm tắt Tiếp tục chuyển giao các công việc quản lý nhà nước về kiểm toán cho các hội nghề nghiệp về kế toán, kiểm toán với việc góp phần hoàn thiện cơ chế kiểm soát chất lượng dịch vụ kế toán, kiểm toán

File Tóm tắt

Online: 67
Lượt truy cập: 9,576,884
Số lượt tải: 1,811,942
})