A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Tình hình huy động vốn hỗ trợ phát triển chính thức từ Hàn Quốc và Nhật Bản vào Việt Nam

Tình hình huy động vốn hỗ trợ phát triển chính thức từ Hàn Quốc và Nhật Bản vào Việt Nam

Tình hình huy động vốn hỗ trợ phát triển chính thức từ Hàn Quốc và Nhật Bản vào Việt Nam

 • Nhan đề :
 • Tình hình huy động vốn hỗ trợ phát triển chính thức từ Hàn Quốc và Nhật Bản vào Việt Nam
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Thùy Dung;Nguyễn Thị Thanh Huyền
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • ODA,Huy động vốn ODA,Nhật Bản,Hàn Quốc,Việt Nam
 • Số trang :
 • tr. 6-10
Tải file tóm tắt Tình hình huy động vốn hỗ trợ phát triển chính thức từ Hàn Quốc và Nhật Bản vào Việt Nam

File Tóm tắt

Online: 141
Lượt truy cập: 8,114,303
Số lượt tải: 1,790,722
})