A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Tình hình mắc sốt xuất huyết Dengue tại xã Vị Thủy, huyện Vị Thủy trong 5 năm (2010-2014) và các biện pháp phòng chống

Tình hình mắc sốt xuất huyết Dengue tại xã Vị Thủy, huyện Vị Thủy trong 5 năm (2010-2014) và các biện pháp phòng chống

Tình hình mắc sốt xuất huyết Dengue tại xã Vị Thủy, huyện Vị Thủy trong 5 năm (2010-2014) và các biện pháp phòng chống

 • Nhan đề :
 • Tình hình mắc sốt xuất huyết Dengue tại xã Vị Thủy, huyện Vị Thủy trong 5 năm (2010-2014) và các biện pháp phòng chống
 • Tác giả :
 • Nguyễn Văn Lành
 • Năm xuất bản :
 • 2016
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Sốt xuất huyết Dengue,Cộng tắc viên,Dịch tễ học,Kiểm soát môi trường,Hậu Giang
 • Số trang :
 • tr. 19-23
Tải file tóm tắt Tình hình mắc sốt xuất huyết Dengue tại xã Vị Thủy, huyện Vị Thủy trong 5 năm (2010-2014) và các biện pháp phòng chống

File Tóm tắt

Online: 193
Lượt truy cập: 10,221,578
Số lượt tải: 1,823,503
})