A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Tình hình sử dụng cây chàm mèo ( Strobilanthes flaccidifolius Nees) để chữa bệnh của đồng bào dân tộc vùng núi phía Bắc Việt Nam

Tình hình sử dụng cây chàm mèo ( Strobilanthes flaccidifolius Nees) để chữa bệnh của đồng bào dân tộc vùng núi phía Bắc Việt Nam

Tình hình sử dụng cây chàm mèo ( Strobilanthes flaccidifolius Nees) để chữa bệnh của đồng bào dân tộc vùng núi phía Bắc Việt Nam

 • Nhan đề :
 • Tình hình sử dụng cây chàm mèo ( Strobilanthes flaccidifolius Nees) để chữa bệnh của đồng bào dân tộc vùng núi phía Bắc Việt Nam
 • Tác giả :
 • Phó Thị Thúy Hằng;Nguyễn Thu Giang
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Cây chàm mèo,Bài thuốc,Indirubin-3′-oxim,Ung thư máu,Dân tộc,Strobilanthes flaccidifolius
 • Số trang :
 • tr. 213-218
Tải file tóm tắt Tình hình sử dụng cây chàm mèo ( Strobilanthes flaccidifolius Nees) để chữa bệnh của đồng bào dân tộc vùng núi phía Bắc Việt Nam

File Tóm tắt

Online: 209
Lượt truy cập: 10,288,636
Số lượt tải: 1,824,048
})