A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Tinh sạch và xác định đặc tính enzyme cellulase thu nhận từ Bacillus sp. M5

Tinh sạch và xác định đặc tính enzyme cellulase thu nhận từ Bacillus sp. M5

Tinh sạch và xác định đặc tính enzyme cellulase thu nhận từ Bacillus sp. M5

 • Nhan đề :
 • Tinh sạch và xác định đặc tính enzyme cellulase thu nhận từ Bacillus sp. M5
 • Tác giả :
 • Trịnh Thị Thu Thủy;Nguyễn Thị Thanh Thủy;Hoàng Thị Ngọc;Nguyễn Thị Lâm Đoàn
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Bacillus sp. M5,Cellulase,Đặc tính enzyme,Tinh sạch
 • Số trang :
 • tr. 838-846
Tải file tóm tắt Tinh sạch và xác định đặc tính enzyme cellulase thu nhận từ Bacillus sp. M5

File Tóm tắt

Online: 168
Lượt truy cập: 12,156,849
Số lượt tải: 1,848,192
})