A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Tính toán thiết kế tua bin savonius phát điện có cấu giảm lực cản dùng cho dòng chảy cửa sông hoặc thủy triều, phù hợp với tiềm năng dòng chảy của Việt Nam

Tính toán thiết kế tua bin savonius phát điện có cấu giảm lực cản dùng cho dòng chảy cửa sông hoặc thủy triều, phù hợp với tiềm năng dòng chảy của Việt Nam

Tính toán thiết kế tua bin savonius phát điện có cấu giảm lực cản dùng cho dòng chảy cửa sông hoặc thủy triều, phù hợp với tiềm năng dòng chảy của Việt Nam

 • Nhan đề :
 • Tính toán thiết kế tua bin savonius phát điện có cấu giảm lực cản dùng cho dòng chảy cửa sông hoặc thủy triều, phù hợp với tiềm năng dòng chảy của Việt Nam
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thế Mịch;Vũ Văn Trường;Vương Văn Quyết;Đoàn Minh Tần
 • Năm xuất bản :
 • 2016
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Tua bin Savonius,Thiết kế
 • Số trang :
 • tr. 45-49
Tải file tóm tắt Tính toán thiết kế tua bin savonius phát điện có cấu giảm lực cản dùng cho dòng chảy cửa sông hoặc thủy triều, phù hợp với tiềm năng dòng chảy của Việt Nam

File Tóm tắt

Online: 345
Lượt truy cập: 10,315,122
Số lượt tải: 1,824,158
})