A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Tính toán xác định các kích thước hình học chính và các điều kiện thủy động để hệ thống tuabin dòng chiều đại dương làm việc ổn định

Tính toán xác định các kích thước hình học chính và các điều kiện thủy động để hệ thống tuabin dòng chiều đại dương làm việc ổn định

Tính toán xác định các kích thước hình học chính và các điều kiện thủy động để hệ thống tuabin dòng chiều đại dương làm việc ổn định

 • Nhan đề :
 • Tính toán xác định các kích thước hình học chính và các điều kiện thủy động để hệ thống tuabin dòng chiều đại dương làm việc ổn định
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thế Mịch;Vũ Văn Trường;Cấn Công Thắng;Đoàn Minh Tần
 • Năm xuất bản :
 • 2016
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Tua bin dòng chiều đại dương,Phân tố cánh,Lực thủy động,Mô men thủy động
 • Số trang :
 • tr. 64-69
Tải file tóm tắt Tính toán xác định các kích thước hình học chính và các điều kiện thủy động để hệ thống tuabin dòng chiều đại dương làm việc ổn định

File Tóm tắt

Online: 157
Lượt truy cập: 10,301,699
Số lượt tải: 1,824,122
})