A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Tổ chức bồi dưỡng năng lực cho cán bộ đoàn cấp cơ sở ở Đại học Thái Nguyên

Tổ chức bồi dưỡng năng lực cho cán bộ đoàn cấp cơ sở ở Đại học Thái Nguyên

Tổ chức bồi dưỡng năng lực cho cán bộ đoàn cấp cơ sở ở Đại học Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Tổ chức bồi dưỡng năng lực cho cán bộ đoàn cấp cơ sở ở Đại học Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Hà Thị Cẩm Bích
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Sư phạm
 • Từ khóa :
 • Cán bộ đoàn,Bồi dưỡng,Đại học Thái Nguyên
 • Số trang :
 • 121 tr.
Tải file tóm tắt Tổ chức bồi dưỡng năng lực cho cán bộ đoàn cấp cơ sở ở Đại học Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 390
Lượt truy cập: 10,244,836
Số lượt tải: 1,823,621
})