A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Tổ chức bồi dưỡng năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhóm lớp cho giáo viên ở các trường mầm non thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Tổ chức bồi dưỡng năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhóm lớp cho giáo viên ở các trường mầm non thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Tổ chức bồi dưỡng năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhóm lớp cho giáo viên ở các trường mầm non thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Tổ chức bồi dưỡng năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhóm lớp cho giáo viên ở các trường mầm non thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Hoàng Thị Chè
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Sư phạm
 • Từ khóa :
 • Giáo dục mầm non,Quản lý,Ứng dụng công nghệ thông tin
 • Số trang :
 • 127 tr.
Tải file tóm tắt Tổ chức bồi dưỡng năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhóm lớp cho giáo viên ở các trường mầm non thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 232
Lượt truy cập: 11,429,429
Số lượt tải: 1,835,220
})