A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Tổ chức công tác kế toán ở các tập đoàn kinh tế Việt Nam theo mô hình công ty mẹ - công ty con

Tổ chức công tác kế toán ở các tập đoàn kinh tế Việt Nam theo mô hình công ty mẹ - công ty con

Tổ chức công tác kế toán ở các tập đoàn kinh tế Việt Nam theo mô hình công ty mẹ - công ty con

 • Nhan đề :
 • Tổ chức công tác kế toán ở các tập đoàn kinh tế Việt Nam theo mô hình công ty mẹ - công ty con
 • Tác giả :
 • Nguyễn Tuấn Anh
 • Năm xuất bản :
 • 2011
 • Nhà Xuất bản :
 • Học viện Tài chính
 • Từ khóa :
 • Công ty mẹ,Công ty con,Kế toán,Tổ chức
 • Số trang :
 • 175 tr.
Tải file tóm tắt Tổ chức công tác kế toán ở các tập đoàn kinh tế Việt Nam theo mô hình công ty mẹ - công ty con

File Tóm tắt

Online: 139
Lượt truy cập: 9,576,884
Số lượt tải: 1,811,987
})