A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp ngành may mặc trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin

Tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp ngành may mặc trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin

Tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp ngành may mặc trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin

 • Nhan đề :
 • Tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp ngành may mặc trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin
 • Tác giả :
 • Ngô Thành Nam
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Học viện Tài chính
 • Từ khóa :
 • Kế toán,Doanh nghiệp,Ngành may mặc,Hải Dương
 • Số trang :
 • 234 tr.
Tải file tóm tắt Tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp ngành may mặc trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin

File Tóm tắt

Online: 80
Lượt truy cập: 9,581,328
Số lượt tải: 1,812,024
})