A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Tổ chức dạy học chủ đề "Sinh trưởng và phát triển ở động vật" cho học sinh ở trường THPT Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

Tổ chức dạy học chủ đề

Tổ chức dạy học chủ đề "Sinh trưởng và phát triển ở động vật" cho học sinh ở trường THPT Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

 • Nhan đề :
 • Tổ chức dạy học chủ đề "Sinh trưởng và phát triển ở động vật" cho học sinh ở trường THPT Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Minh Nguyệt
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Sư phạm
 • Từ khóa :
 • Động vật,Sinh trưởng,Phát triển,Giảng dạy,Ngân Sơn,Bắc Kạn
 • Số trang :
 • 105 tr.
Tải file tóm tắt Tổ chức dạy học chủ đề "Sinh trưởng và phát triển ở động vật" cho học sinh ở trường THPT Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

File Tóm tắt

Online: 61
Lượt truy cập: 9,581,328
Số lượt tải: 1,812,019
})