A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Tổ chức Hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp may Việt Nam

Tổ chức Hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp may Việt Nam

Tổ chức Hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp may Việt Nam

 • Nhan đề :
 • Tổ chức Hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp may Việt Nam
 • Tác giả :
 • Hồ Mỹ Hạnh
 • Năm xuất bản :
 • 2013
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kinh tế Quốc dân
 • Từ khóa :
 • Kế toán quản trị chi phí,Doanh nghiệp may,Hệ thống thông tin,Việt Nam,Quản trị doanh nghiệp
 • Số trang :
 • 192 tr.
Tải file tóm tắt Tổ chức Hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp may Việt Nam

File Tóm tắt

Online: 150
Lượt truy cập: 9,576,884
Số lượt tải: 1,811,989
})