A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Tổ chức hoạt động trải nghiệm trọng dạy học lịch sử Việt Nam ở trường trung học phổ thông thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh

Tổ chức hoạt động trải nghiệm trọng dạy học lịch sử Việt Nam ở trường trung học phổ thông thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh

Tổ chức hoạt động trải nghiệm trọng dạy học lịch sử Việt Nam ở trường trung học phổ thông thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh

 • Nhan đề :
 • Tổ chức hoạt động trải nghiệm trọng dạy học lịch sử Việt Nam ở trường trung học phổ thông thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh
 • Tác giả :
 • Trịnh Thị Dung
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Sư phạm
 • Từ khóa :
 • Lịch sử Việt Nam,Giảng dạy,Hoạt động trải nghiệm,Trung học phổ thông,Cẩm Phả,Quảng Ninh
 • Số trang :
 • 118 tr.
Tải file tóm tắt Tổ chức hoạt động trải nghiệm trọng dạy học lịch sử Việt Nam ở trường trung học phổ thông thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh

File Tóm tắt

Online: 127
Lượt truy cập: 9,805,362
Số lượt tải: 1,819,428
})