A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Tổ chức kiểm toán chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tại Kiểm toán Nhà nước Khu vực VII

Tổ chức kiểm toán chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tại Kiểm toán Nhà nước Khu vực VII

Tổ chức kiểm toán chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tại Kiểm toán Nhà nước Khu vực VII

 • Nhan đề :
 • Tổ chức kiểm toán chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tại Kiểm toán Nhà nước Khu vực VII
 • Tác giả :
 • Trần Thế Hưng
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh
 • Từ khóa :
 • Chương trình mục tiêu quốc gia,Giảm nghèo bền vững,Kiểm toán,Kiểm toán Nhà nước,Khu vực VII
 • Số trang :
 • 132 tr.
Tải file tóm tắt Tổ chức kiểm toán chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tại Kiểm toán Nhà nước Khu vực VII

File Tóm tắt

Online: 91
Lượt truy cập: 9,576,884
Số lượt tải: 1,811,970
})